SV

Translate:

bli medlem

med dig utvecklas vi

 Varje länet i är välkommen att bli medlem i föreningen såvida inte det innebär att föreningens syfte motarbetas. Vid en uteslutning är det styrelsen som står för en skriftlig motivering till uteslutande medlemskap.
Regler för hur medlemsavgiften fastställs: Vid årsmötet bestäms en rimlig årsavgift som medlemmarna röstar fram (ett förslag på 100 kr per person och 150 kr för en  familje med två personer med tilläg på 50 kr för varje barn under 18 år. Aktiva medlemmar som främja föreningens syfte förtjänar namnet hedersmedlemmar.