SV

Translate:

Årsmöte

 Vi kommer även ha ett årsmöte mellan Jan-feb .  Kallelsen till årsmötet kan variera från muntligt till skriftligt och med två veckors varsel. På årsmötet väljs styrelsen då alla medlemmar kallas till årsmötet. Vid ändring av en stadgar måste majoritet, 2/3 av medlemmarna, mot stadgan kunna fastställas under två årsmöten då ett av dessa årsmöten måste vara en ordinarie.